referenciya-albena

РЕФЕРЕНЦИЯ

С настоящата референция изразявам голямата си благодарност към екипа на фирма „Атанасов Клима“ ЕООД, за професионализма, уменията и доброто отношение показани по време на монтажа и изграждането на климатичните системи в комбинация със соларна инсталация и термопомпен агрегат за моя дом.

Първите добри впечатления оставени от фирмата, бяха след бързото откликване на направеното от мен запитване и моменталното посещение с цел оглед и изготвяне на оферта и работен план. Беше ми оказана професионална консултация за избора на климатични системи и правилното им позициониране в помещенията.

Екипа на „Атанасов Клима“ ЕООД, достави пет броя климатични системи на директно изпарение с марка Mitsubishi Electric, извършиха монтажа им на няколко етапа с оглед постигане на високо качество и красив естетичен вид, съобразявайки работата си и с останалите фирми работещи по моето жилище. През този период екипа ме държа в течение на всички възникващи проблеми и трудности свързани с конструктивните особености на сградата, в която се намира жилището.

След втора консултация, изготвяне на нова оферта и работен проект, фирмата достави и изгради соларна система, в комбинация с термопомпен агрегат за производство на битово гореща вода, задоволяваща нуждите на три мокри помещения и две кухни.

След половин година експлоатация на оборудването, доставено и монтирано от „Атанасов Клима” ЕООД, продължавам да се убеждавам в професионализма на техния екип, радвайки се на топъл дом, огромни количества топла вода и ниски сметки.

Благодаря ви, момчета!

Албена Ганчева

referenciya-zlatni-pyasyci

РЕФЕРЕНЦИЯ

Даваме своята референция на „Атанасов Клима“ ЕООД за коректното и професионалното изпълнение на поетите ангажименти за поддръжката на климатичните системи на територия на ПАРК ХОТЕЛ ЛЮЛЯК к.к Златни пясъци.

Поддръжката на наличните климатични системи се извършва в уговорените срокове и съответното качество. Сътрудничеството ни с фирма „Атанасов Клима“ ЕООД се оказа един добър избор.

Приятно сме изненадани от качеството, което ни предложи фирмата и горещо я препоръчваме за поддръжка на климатични системи.

Управител
к.к. Златни пясъци

referenciya-nona-dimova

РЕФЕРЕНЦИЯ

„РЕСГ България“ ООД издава настоящата референция на фирма „Атанасов Клима“ ЕООД като доказателство за добрата съвместна работа по поддръжката на климатични и вентилационни системи за наши обекти в Гранд Мол Варна.

При изпълнението на възложената работа фирма „Атанасов Клима“ ЕООД подходи с високо ниво на професионализъм и спази всички срокове. Въз основа на това препоръчваме „Атанасов Клима“ ЕООД като един надежден партньор за поддръжка на климатични и вентилационни системи.

Да послужи, където трябва.

Нона Димова
Управител
РЕСГ България ООД

referenciya-viliyan-denchev

РЕФЕРЕНЦИЯ

Настоящата референция се издава на „Атанасов Клима“ ЕООД в уверение на това, че изпълняват съвестно и коректно поетите от тях задължения.

Фирма „Атанасов Клима“ ЕООД разполага с екип от висококвалифицирани и мотивирани специалисти, необходимото техническо оборудване за бързо и качествено изпълнение на предлаганите от тях услуги.

Екипа на „Атанасов Клима“ ЕООД показа изключителен професионализъм и отговорност при модернизацията и обновяването на нашето заведение. Фирмата почисти и реконструира съществуващата смукателна вентилационна инсталация, достави и монтира нов крайстенен кухненски смукател, като по този начин създаде една уникална работна обстановка.

Доволни сме от коректното и точно при изпълнение на поетите ангажименти, благодарни сме за бързия и професионален отговор на направеното от нас запитване, с радост ще им се доверим и ще работим отново с тях.

Вилиян Денчев
Управител
ВИЛ94 ЕООД

Референция от Манол Чобанов

РЕФЕРЕНЦИЯ

С настоящата референция фирма „СОК Камчия“ ЕАД удостоверява високия професионализъм и коректно отношение на фирма „Атанасов клима“ ЕООД.

От сключване на Договора за Абонаментна поддръжка на климатичните системи всички наши изисквания се изпълняват в срок, поради което смятаме, че това е един добър атестат за дейността на фирмата.

Фирма „Атанасов клима“ ЕООД има отговорно отношение към поетите договорени ангажименти и необходимия опит, и капацитет за качествено и срочно изпълнение.

Настоящата референция се издава да послужи на фирма „Атанасов клима“ ЕООД пред заинтересовани лица и институции.

Манол Чобанов
Заместник директор по
Експлоатация и Координация