дом 2016 август

Месечен Архив: август 2016

Система за вентилация

Система за вентилация и климатизация- Ником 65 ЕООД

Екипа на Атанасов Клима ЕООД изгради цялостна система за вентилация и климатизация на производствено помещение за обработка на метални и графитни детайли на фирма...