Термопомпени системи “Въздух-Вода” за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване (БГВ)

0
2490
Термопомпени системи от Атанасовклима

Термопомпени системи Въздух-Вода (A2W) системи за отопление, охлаждане и БГВ.

В последно време вниманието на клиентите все повече се привлича от термопомпени системи. Това е вследствие на това, че тяхната цена е все по-достъпна за масовия клиент, което желае да климатизира своя дом. Термопомпите освен за отопление и охлаждане могат да бъдат използвани и за производство на битова гореща вода, което ги прави изключително ефективни, намалявайки разходите за затопляне на вода за битови нужди, в сравнение, с употребата на стандартни методи за затопляне на вода – бойлер с електрически нагревател.

Тайната на ефективността на термопомпени системи в сравнение с останалите източници за отопление (котли, електрически отоплителни тела, печки на твърдо гориво и т.н) се крие в това, че термопомпата улавя енергията в атмосферата и я пренася в нашия дом. Термопомпени системи използват топлинната енергия, която се съдържа във външния въздух, което прави този тип системи безопасни за околната среда. Термопомпени системи спокойно могат да бъдат причислени към системи с възобновяем енергиен източник. Използвайки топлината от външния атмосферен въздух термопомпата осигурява високоефективно отопление. Например, термопомпена система с коефициент на трансформация в зимен режим(COP) 4,0 използва 1 kWh електрическа енергия и 3 kWh топлинна енергия извлечена от атмосферния въздух, за да постигне производителност от 4 kWh топлинна енергия. За сравнение, ако трябва да се използва конвенционален източник, например електрически котел би било необходимо да се вложи 4 kWh електрическа енергия, за да се получи 4 kWh топлинна енергия, което прави COP=1.

Термопомпени системи въздух-вода

Както се вижда основите предимства на термопомпени системи са техните ниски експлоатационни разходи, произвежда 4 пъти повече топлинна енергия спрямо вложената електрическа енергия.

Термопомпена система „въздух-вода“ – най-често представлява две отделни тела (split heat pump), които са свързани помежду си с медни тръби, чрез който се осъществява пренасянето на топлина от външната среда във вашия дома. Във външното тяло е поместен фреонов (high temperature heat pump) компресор и топлообменник за улавяне на топлинната енергия от околния въздух, а във вътрешното тяло (хидробокс) се намира топлообменника, който приема и отдава уловената топлинна енергия. В повечето случай вътрешното тяло на термопомпата е окомплектовано с циркулационна помпа, затворен разширителен съд, предпазен клапан, спирателна и регулираща арматура, автоматичен и ръчен обезвъздушител, което прави инсталирането на такава система много лесно и бързо.

Термопомпени системи за отопление

Термопомпени системи за охлаждане Вътрешно тяло на Термопомпена система

 

Резултатите от заместването на традиционните отоплителни системи с термопомпени системи са изключително атрактивни, ниски експлоатационни разходи, през периода на работа и ниски емисии на CO2. Това прави термопомпени системи много по ефективни и от котлите на твърдо, течно и газообразно гориво и прави дома Ви по енергийно ефективен.

Термопомпени системи „въздух-вода“ се инсталират лесно. Те нямат нужда от комини, резервоари за съхранение на нафта. Всичко което е необходими е подаване на захранване и тръбни трасета от външното тяло на термопомпата.

Масово термопомпите, който се предлагат на пазара могат да осигурят температура на водата към водната отоплителна система в зимен режим 50-60 °C, а в летен 5-7 °C, но има и такива системи, който осигуряват температура на водата в зимен режим над 80 °C.

Една водната отоплителна (охладителна) система представлява съвкупност от следните елементи:

тръби,

изолации,

спирателна, регулираща и предпазна арматура,

циркулационни помпи,

разширителни съдове,

разпределителни колектори

отоплителни тела(радиатори, лири, вентилаторни конвектори).

В повечето случай когато се използва термопомпена система освен за отопление и охлаждане на дома е добре  се реализира и осигуряване на топла вода за битови нужди. Голяма част от предлаганите термопомпи имат възможност за производство на БГВ, което в такъв случай прави термопомпена система доста ефективна. Като за тази цел трябва да се предвиди и бойлер със серпентина. В практиката също така се използва и включването на слънчеви колектори за топла вода, което допълнително подобрява цялостната ефективност на системата.

Термопомпени системи за битово горещо водоснабдяване

Най-разпространените предлаганите термопомпи са с температура на водата в режим отопление в диапазона 50-60°C, което ги прави доста подходящи за реализиране на водно подово отопление. Изпълнение на водно подово отопление в комбинация с вентилаторни конвектори е доста често срещано решение за отопление на сгради който са в процес на строеж. Това е така, защото серпентините на водното подово отопление трябва да бъдат положени преди да  е завършена цялостната подова настилка. В случай когато вече е положена подовата настилка на жилището, по-лесния вариант е да се разчита само на водни вентилаторни конвектори или радиатори.

Високотемпературни  термопомпени системи (high temperature heat pump) с температура на водата в зимен режим над 80°C, много лесно могат да бъдат внедрени на място където до сега е работил котел, без да се налага да бъде заменяна вече изградена водна отоплителна система с отоплителните тела(радиатори, лири за баня, водни конвектори) и водно подово отопление. Недостатък на тези системи е, че могат да бъдат експлоатирани само в режим отопление, липсва охлаждане.

Като обобщение, термопомпени системи „въздух-вода“, могат да задоволяват климатизацията и производството на БГВ за жилищни сгради. Тяхното приложение е икономически целесъобразно в случай, когато се използват пълните възможности на системата, а това е отопление, охлаждане и производство на БГВ. Също така трябва да се има предвид, че такъв тип система е оправдан, когато се инсталира в сгради с застроена площ над 100 кв.м или с случай, когато се търси комфорт с наличие на водно подово отопление.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here