Соларно управление (контролери)

0
4158
Соларно управление - Атанасов Клима Варна

Кои са управляващите устройства в соларната система и каква функция изпълняват?

Соларна техника за битово горещо водоснабдяване (БГВ), е един алтернативен вариант как да се оползотвори една енергия ,,подарена‘‘ от природата – енергията от слънчево греене. В зависимост от местоположението, соларните системи могат да обезпечат напълно една система за топла вода или до голяма степен да намалят разходите на електроенергия (за загряване на водата) на потребителите.

За да работи правилно и безопасно, една такава система трябва да има и надеждно управление.

Диференциалният термостат е точно това звено, което прави съпоставка на температурата на изхода от слънчевия колектора и температурата на буферния съд (комбиниран бойлер, буферен съд, най-общо източника на БГВ). Както от названието му става ясно, ДТ (диференциалният термостат) е в основата на контролиране на разликите в температурите на два обекта. Това е една основна и важна роля, която се явява предпазна мярка от прекомерно покачване на температурата (респективно и налягането) в слънчевия колектор. Основната функция на диференциалния термостат е да следи 2-те температури (на колектора и на водосъбирателя) и при зададена температурна разлика, да пусне помпата на колекторния кръг и ел. нагревателя на водосъбирателя. При пускане на помпата работният флуид увеличава дебита и отдава по-бързо топлината на водосъдържателя (комбиниран бойлер, буферен съд). В случай, че температурата на водата в системата е по-ниска от допустимата по санитарно-хигиенни норми ( tmin=600С), да пусне ел. нагревателя, за да може тя да се дозагрее. В зависимост от модела и настройките, диференциалният термостат има възможност да изпълнява програма за по-ефективна работа на соларната система. Обикновено температурната разлика между слънчевите колектори и водосъбирателя е в диапазон: 2- 20 0С.

Устройството на диференциалния термостат представлява:Соларни управление - Соларна техника от Атанасов Клима

*корпус (кутия), върху която са монтирани бутони за промяна режимните настройки на уреда и дисплей за визуализация на промените.

*уредът работи с помощта на платка, която контролира две или повече релета (изводите за помпата и ел. нагревателя).

*в комплект с диференциалния термостат трябва да има два датчика за температура. Единият се монтира на изхода на последния слънчев колектор, а другият се поставя в определеното за това място на водосъбирателя (бойлер).

 

Схема на свързване:

Соларно управление - Соларни системи от Атанасов Клима

Освен тези основни функции, някои соларни контролери дават възможност за управление и на допълнителни топлинни източници (котел, термопомпа и др.). Повечето соларни управления, могат да контролират един брой помпа и един брой разпределителен вентил, но устройствата от по-висок клас предоставят възможност за управление на три или повече броя помпи, както и на голям брой регулиращи вентили.

Посредством монтажа на такъв тип соларно управление, може да бъде изградена една перфектно работеща система за доставка на битово гореща вода, използваща максимално даровитата слънчева енергия, намалявайки максимално сметките за електроенергия или гориво за допълнителен топлинен източник.
Соларните контролери разполагат с голям брой стандартни работни режими заложени в техния софтуер, като при по-голяма част от тях могат да бъдат прецизирани или добавяни нови работни режими. Това дава възможност соларно управление да бъде настроено да работи максимално добре за конкретната соларна инсталация.

Допълнителна функция на соларния контролер, дава възможност за следене на количеството получена слънчева енергия, посредством различни екрани могат да бъдат изобразявани и работните температури на отделните компоненти от системата. Важно за настройката на една слънчева инсталация е да се следи температурата в буферния съд или група от съдове, към които се отдава топлината от слънчевия колектор, като благодарение на соларния контролер това може да се направи с голяма точност.

Голяма част от соларните управления могат да бъдат включени в системи за сграден мениджмънт или така наречените BMS. Този тип системи позволяват изграждането на една централизирана система за управление на всички топлинни процеси в сградата, следенето и регулирането им, като при по-големи сгради се дава възможност за оптимизиране на системите посредством периодични отчети свалени от системата.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here