Слънчеви колектори за производство на битова гореща вода(БГВ) – въведение

0
2265
Слънчеви колектори

Можем да използваме Слънцето като неизчерпаем източник на енергия за подгряване на вода за битови нужди, стига да познаваме основните начини за преобразуване на слънчева в топлинна енергия.

Най-често използван и разпространен начин за улавяне на слънчева енергия и нейното преобразуване в топлинна е чрез слънчев(соларен) колектор. Начина за улавяне на слънчевите лъчи идващи от Слънцето се основа на теорията на „парниковия ефект“.

„Парниковият ефект“ е основно физично явление, което се използва при построяване на масови използвани слънчеви колектори. На фигурата по долу е показан частичен разрез на слънчев колектор с еднослойно стъкло.

slynchevi-kolektori

Голяма част от слънчевите лъчи преминават през стъкленото покритие и достигат до черната повърхност на колектора(абсорбера). Там една част се от тях се поглъщат от абсорбиращата повърхност на слънчевия колектор, а друга се отразяват обратно, след което погълнатите лъчи започват да повишават температурата на абсорбера. Погълнал абсорбера достатъчно слънчеви лъчи, той започва да излъчва вече инфрачервени лъчи. Те се отразяват в голяма степен от стъкленото покритие на колектора обратно към абсорбера и повишават температурата на колектора още повече. С повишаване на температура на колектора, расте и интензитета на отделените инфрачервени лъчи. Стъклото покритие с което се оборудвани слънчевите колектори са специално подбрани да отразяват инфрачервените лъчи(топлинните лъчи) които се  образуват при нагряване на абсорбера, като същевременно пропускат слънчевите лъчи идващи от Слънцето.

Най-масово използваните типове слънчеви колектори за топла вода са: плоски и вакуумно-тръбни соларни колектори. Разделянето става според тяхната конструкция и начин на предаване на уловената топлина от Слънцето към междинния топлоносител, циркулиращ в соларната система.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here