Затворени и отворени разширителни съдове за отоплителни системи

0
2855
Разширителни съдове - Отоплителни системи Атанасов Клима

Разширителните съдове са основен елемент на отоплителната система. Те предпазват системата от прекомерно покачване на налягането и по този начин я обезопасяват. При промяна на температурата на водата в затворена система, се предизвиква разширение и изменение на налягането. В зависимост от обема на водата в системата, разширителните съдове имат различни размери. Делят се на два вида: отворени и затворени.

,,Отворените разширителни съдове се изработват  като резервоари с кръгло или правоъгълно напречно сечение. Монтират се на най-високо разположената точка от отоплителната инсталация. Предимствата на отворените разширителни съдове, са: ниската цена, непретенциозна конструкция, висока надеждност. Неостатъците са, че имаме пряк контакт с околната среда и намаляване на корозоустойчивостта, неудобно обслужване и възможност на замръзване на водата в разширителния съд при изключване на отоплителната инсталация.

Разширителни съдове - отоплителни системи

Затворените разширителни съдове се различават по обем на вместимост. За разлика от отворените, те нямат контакт с атмосферата. Поемат разширението на водата за сметка на изменението на обема на газова възглавница при повишаване на налягането в инсталацията до определени стойности. Като устройство, отворените разширителни съдове представляват – метален съд с вградена еластична мембрана, която разделя разширителния съд на две части. В едната част е ‚газовата възглавница‘, а в другата топлоносителят на отоплителната инсталация.

Отоплителни системи - разширителни съдове от Атанасов Клима Разширителни съдове за отоплителни системи от Атанасов Клима

 

Затворените разширителни съдове са подходящи за отоплителни системи с температура на водата от 0 до 120 0С. При раширениетона водата, газовата възглавница се свива и по този начин се намаля налягането на системата до допустимите стойности на гъвкавият елемент (мембраната) на самият разширителен съд .

Монтира се в непосредствена близост до източника на топлина на отоплителната система (котел). Функционално се свързва преди циркулационната помпа(на смукателната страна на помпата). Предимствата на затворените разширителни съдове са: свободен избор на място за монтаж, лесно свързване към отоплителната инсталация, висока надеждност и безопасност от замръзване, не корозират. Недостатъците им са, че имат по-висока себестойност и необходимост от квалифициран обслужващ персонал за поддръжка. Към всеки разширителен съд се предвиждат вентили за изпразване и обезвъздушаване,  също така и предпазен вентил настроен на допустимото налягане. Периодично се прави измерване на налягането на съда, дали отговаря на зададеното ( върху табелката с техническите данни )от производителя.

Разширителни съдове от Атанасов Клима - Варна

Като обобщение може да кажем, че разширителните съдове играят важна роля за нормалната и безопасна работа на отоплителната система, и поддържането им е от съществено значение!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here