Кухненски смукатели (чадъри), ширм, асорбатор за кухня

0
2908
Вентилационна система за кухня - смукатели
Вентилационна система - кухненски смукатели - чадър

Кухненски смукатели (чадъри), ширм, кухненски абсорбатор

Кухненски смукатели (чадъри),  спадат към местните смукателни вентилационни системи, който са предназначени да отвеждат замърсения въздух непосредствено от мястото на отделяне на производствените вредности. Много често в практиката за кухненски смукатели се използва и термина кухненски ширм.
Кухненски смукатели (чадъри) се използват за отвеждане на горещия въздух и маслени изпарения, отделяни при топлинна обработка на хранителни продукти в кухни, ресторанти, барове, заведения за бързо хранене.
За правилното оразмеряване на кухненски смукатели – чадъри е необходимо да бъдат зададени два основни параметъра за да бъде избран точния тип и размер на чадъра.
-габарити на източника на производствени вредности,
-оборудване разположено под чадъра
Всяка местна смукателна система се състои от един или няколко чадъра с монтирани регулиращи устройства (клапи), смукателен въздуховод, вентилатор, пречиствателно устройство(филтър), изхвърлящо устройство.
В зависимост от разположението на кухненското оборудване чадърите могат да бъдат конструктивно оформени в няколко варианта:

Кухненски смукатели (чадъри)

  • CK-A – крайстенен тип със засмукване на отработен въздух и подаване на пресен въздух.
  • CK-В – крайстенен тип само засмукване на отработен въздух.
  • СК-О – островен тип – стандартно се изработва със засмукване на отработен и подаване на пресен въздух. При индивидуална поръчка може да се изпълни без подаване на пресен въздух.
  • CK-S* (Show cooking) – островен или крайстенен тип с подобрен дизайн. Стандартно се произвеждат със засмукване на отработен въздух, някои от моделите са с възможност за подаване на пресен въздух и вграждане на локално осветление. Филтърните касети за тази серия са с различни размери.

            Чадърите и филтрите към тях могат да бъдат изработени в три варианта в зависимост от индивидуалните изисквания на клиента и наложени изисквания за съответната нормативна наредба:

            Окомплектовката на въздушните филтри за филтриране на изсмуквания въздух според техния тип е в три варианта:

            За равномерна и правилна работа на кухненските смукатели се предвиждат задължително регулиращи клапи. В зависимост от изходящото сечение се монтират два типа регулиращи клапи – правоъгълни или кръгли клапи.

            Вентилатора е най-важния елемент в една локална кухненска инсталация. Правилния подбор на вентилатора е важен елемент за безпроблемната работа на система, основното изисквания са: подходящ за третиране на замърсен въздух с примеси на маслени пари, температуроустойчив, лесен за обслужване и енергийно ефективен електромотор.
В зависимост от свързването на електромотора към турбината, биват два вида:

  • вентилатор с директно куплиран електродвигател
  • вентилатор с изнесен куплиран електродвигател

            В случай когато има изискване към намаляване на шума генериран от вентилатора и защита от външната среда има възможност, вентилатора да бъде монтиран в шумоизолиран вентилационен бокс.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here