Защо са важни циркулационните помпи в отоплителните инсталации и как се избира мощността им?

0
2018
циркулационни помпи в отоплителните системи
Мощност при циркулационните помпи

Циркулационната помпа е ‚,сърцето‘‘ на отоплителната инсталация. Както подсказва името й, циркулационната помпа движи работния флуид(най-често вода) и спомага за високата ефективност, и правилната работа на отоплителното съоражение. Монтира се в отоплителни системи с принудителна циркулация на топлоносителя. Има до известна степен и pompaпредпазна функция, защото при повишаване на скоростта на топлата вода и възможността й тя да достигне по- бърже до топлообменника, и да отдаде част от топлината си, по този начин се избягват концентрации на високо налягане в зоната с високи темперетури, и вероятността за образуване на ,,въздушна възглавница‘‘ намалява. Циркулационнните помпи са задължителни при изпълнението на отоплителни инсталации свързани със слънчеви колектори. Ако няма такъв елемент, при интензивно слънчево греене, колекторът повишава много бърже темепретурата на флуида в инсталацията(горе в самият колектор) и има възможност за прегряване, и повреда на самият колектор. Монтират се на връщащата линия, за да се избегне контактът с горещият топлоносител.
Изборът на помпата става на база на няколко фактора: първо напорът(хидравлично съпротивление ), който трябва да бъде преодолян и неоходимият дебит за осигуряване на отоплителната мощност. Напорътзависи от съпротивлението на триенето на флуида в тръбите и съпротивленията при преминаването през арматура(кранове, колена и др.). Дебитът се определя от топлинната мощност на отоплителната инсталация. За удоволетворяване на нуждеите на потребителите и автоматизиране на системата се монтират, и цирколационни помпи с честотно регулиране. По този начин може да се достигне максимално близо до работната точка на помпата (тоест оптимален режим на работа).

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here