VRV/F

VRV/F

Ние от Атанасов Клима ЕООД, предлагаме на своите клиенти едни от най - ефективните към днешно време системи за централна климатизация VRV/F. Този тип системи са изключително удобни за отопление или охлаждане на големи бизнес или административни сгради. VRV системите са изключително ефективни, лесно се внедряват в офисни сгради, предлагат голяма мощност и сигурност при работа. Изключително лесни са за контролиране и дават възможност за изграждане на система система за сграден мениджмънт, като по-този начин разходите за електроенергия се свеждат до минимум.